Hi Guest, chào đón bạn ghé thăm. | Đăng Nhập hoặc Đăng Ký www.vnfox.com | Việc làm IT
may bi mat am thanh
[Guest]
Avatar
Posted on 5/9/2016 2:04:01 PM 464 days ago
sao may cua minh bi mat het am thanh roi co ai chi minh voi duoc ko
VNFox
Avatar
Administrator
Posted on 5/9/2016 3:41:53 PM 464 days ago
Chào bạn, bạn có thể nói rõ thêm mất âm thanh nghĩa là gì không ? Không nghe được hay là install OS mới và bị mất ?
[Guest]
Avatar
Posted on 5/11/2016 5:57:00 AM 463 days ago
bro chỉ mình setup cái audigy 4 vơi minh lam hoai ma ko duoc
VNFox
Avatar
Administrator
Posted on 5/11/2016 5:38:39 PM 462 days ago
audigy 4 này là dạng USB hay là gắn vào máy vậy và cho Operating System (Windows) nào vậy ?
[Guest]
Avatar
Posted on 6/25/2016 10:28:04 AM 418 days ago
la loai gan vao may
binh thuong nghe ko bi
nhung qua bot nhac thi lau lau bi hoai
[Guest]
Avatar
Posted on 6/25/2016 1:56:01 PM 417 days ago
lúc nào rảnh pro vào room chỉnh dùm mình với room giot le tinh
VNFox
Avatar
Administrator
Posted on 6/30/2016 8:12:35 PM 412 days ago
hmm ... ok có gì m ình vào tham khảo xem
Hiện có: 1664 thành viên
TV mới: jade_le2212
Dự Án / Projects
VNKeys (Javascript Input)
VNKeys (Windows)
Thủ Thuật & Tutorials
Video Tutorials
Dịch Vụ / Enterprise
Sửa chữa Computer
Kết Nối Website
Học English Cơ Bản
Hỏi Đáp Computer