Hi Guest, chào đón bạn ghé thăm. | Đăng Nhập hoặc Đăng Ký www.vnfox.com | Việc làm IT
không chat voice được qua private
[Guest]
Avatar
Posted on 5/11/2016 2:52:23 PM 556 days ago
admin ơi cho em hỏi với
-: dạo trước em chat voice với bạn bè qua private vẫn ổn mag gần đây không chat voice được, người bên kia ko nghe thấy em nói , chỉ em nghe thấy họ nói thôi là sao thế ạ? khi mở tin nhắn riêng em đã ra khỏi các phong.
VNFox
Avatar
Administrator
Posted on 5/11/2016 5:37:29 PM 556 days ago
Hi, phần này có vài lý do. 1 là gần đây bạn có install Operating System mới như la upgrade Windows hay không ? Sound card có update driver chó đúng không. Khi nghe được nghĩa là phần nghe tốt, nói không được có thể do là microphone nó không thông qua hoặc là người ta không thấy bạn cầm mic trong Paltalk ?
Hiện có: 1723 thành viên
TV mới: vu truong
Dự Án / Projects
VNEnglish (Học Tiếng Anh)
VNKeys (Javascript Input)
VNKeys (Windows)
Thủ Thuật & Tutorials
Video Tutorials
Dịch Vụ / Enterprise
Sửa chữa Computer
Kết Nối Website
Học English Cơ Bản
Hỏi Đáp Computer