Hi Guest, chào đón bạn ghé thăm. | Đăng Nhập hoặc Đăng Ký www.vnfox.com | Việc làm IT
Ipad mat am thanh
[Guest]
Avatar
Posted on 7/28/2016 7:27:49 PM 273 days ago
Xin châ ban,

Toicó IPad bimat tieng ( am thanh ),
vay xin hoi toi phai lam gi, cach na o de suạ
sua o daụ
Cam on ban,
Jey
VNFox
Avatar
Administrator
Posted on 7/30/2016 2:41:25 AM 271 days ago
Bạn nói rõ mất âm thanh là sao ạh ? Nghĩa là play youtube hoặc sai APP khong nghe tiếng ? Bạn có thử turn off ipad rồi turn on lại không ?
Hiện có: 1614 thành viên
TV mới: sheliamatherly51
Dự Án / Projects
VNKeys (Javascript Input)
VNKeys (Windows)
Thủ Thuật & Tutorials
Video Tutorials
Dịch Vụ / Enterprise
Sửa chữa Computer
Kết Nối Website
Học English Cơ Bản
Hỏi Đáp Computer