Hi Guest, chào đón bạn ghé thăm. | Đăng Nhập hoặc Đăng Ký www.vnfox.com | Việc làm IT
Kết hợp Trivia và HD Music BOT
[Guest]
Avatar
Posted on 9/13/2016 3:41:23 AM 226 days ago
Chaò admin,

CHo mình hỏi, mình có thấy 1 room là English Sharing and Learning, họ làm cách nào đó mà vừa chạy được trivia, có âm thanh luôn. Âm thanh sẽ được đọc ra từ tiếng anh, ai type đúng thì sẽ được điểm.

Mình có mua bản pro của Trivia, nhưng không thể nào làm âm thanh như vậy được. Có phải là họ kết hợp với HD Music BOT không? Admin biết thì hướng dẫn giúp mình với, mình sẽ mua thêm bản pro của HD Music BOT.

Cám ơn Admin
Nam1505
Hiện có: 1614 thành viên
TV mới: sheliamatherly51
Dự Án / Projects
VNKeys (Javascript Input)
VNKeys (Windows)
Thủ Thuật & Tutorials
Video Tutorials
Dịch Vụ / Enterprise
Sửa chữa Computer
Kết Nối Website
Học English Cơ Bản
Hỏi Đáp Computer