Hi Guest, chào đón bạn ghé thăm. | Đăng Nhập hoặc Đăng Ký www.vnfox.comfb.me/vnfoxcafe
di truyen sang computẻ khac
[Guest]
Avatar
Posted on 11/23/2016 11:12:17 AM 382 days ago
mc ..toi muon hoi doi dang sai bot pro o may laptop . bay gio toi muon truyen bot sang computẻ khac co duoc khong???
VNFox
Avatar
Administrator
Posted on 2/1/2017 3:57:45 PM 312 days ago
Sau khi bạn dời bot qua computer bạn phải reactivate lại serial key.
Hiện có: 1728 thành viên
TV mới: chaullalang
Dự Án / Projects
VNEnglish (Học Tiếng Anh)
VNKeys (Javascript Input)
VNKeys (Windows)
Thủ Thuật & Tutorials
Video Tutorials
Dịch Vụ / Enterprise
Sửa chữa Computer
Kết Nối Website
Học English Cơ Bản
Hỏi Đáp Computer