Hi Guest, chào đón bạn ghé thăm. | Đăng Nhập hoặc Đăng Ký www.vnfox.comfb.me/vnfoxcafe
cài đặt
[Guest]
Avatar
Posted on 1/17/2017 1:37:03 AM 328 days ago
em có cài 1 chương trình nhưng em đã dừng chương trình đó lại nhưng lại không tìm thấy thư mục cài đó. tiếp tục cài lại thì báo lỗi ( phong chữ của chương trình bị lỗi ko đọc được) để lại link C:usersLAPTOPAppdata\LocalTemp\setup.ini.
VNFox
Avatar
Administrator
Posted on 2/1/2017 3:57:18 PM 312 days ago
Có thể nói rõ hơn chương trình được không
Hiện có: 1728 thành viên
TV mới: chaullalang
Dự Án / Projects
VNEnglish (Học Tiếng Anh)
VNKeys (Javascript Input)
VNKeys (Windows)
Thủ Thuật & Tutorials
Video Tutorials
Dịch Vụ / Enterprise
Sửa chữa Computer
Kết Nối Website
Học English Cơ Bản
Hỏi Đáp Computer