Hi Guest, chào đón bạn ghé thăm. | Đăng Nhập hoặc Đăng Ký www.vnfox.com | Việc làm IT
lam the nao de tat bot nhac khi den gio kinh cua phong
[Guest]
Avatar
Posted on 2/16/2017 6:13:08 PM 70 days ago
chao Anh . cho toi hoi la lam the nao de tat bot nhac khi den gio kinh cua phong . vi khi gio kinh cua phong bot van chay tren man anh cua comp . xin anh huong dan gium de stop bot . chan thanh cam on anh
VNFox
Avatar
Administrator
Posted on 3/27/2017 4:23:42 PM 31 days ago
chào bạn, thông thường bạn có thể sử dụng hd_off để tắt bot. Và sử dụng hd_on để on bot lại
Hiện có: 1614 thành viên
TV mới: sheliamatherly51
Dự Án / Projects
VNKeys (Javascript Input)
VNKeys (Windows)
Thủ Thuật & Tutorials
Video Tutorials
Dịch Vụ / Enterprise
Sửa chữa Computer
Kết Nối Website
Học English Cơ Bản
Hỏi Đáp Computer