Hi Guest, chào đón bạn ghé thăm. | Đăng Nhập hoặc Đăng Ký www.vnfox.com | Việc làm IT
Bot VietLoto khong nghe được tiếng nhạc
[Guest]
Avatar
Posted on 7/2/2017 6:16:09 AM 139 days ago
hello Mike , minh` moí mua bOt loto ,sa o nó ko keu , ko nghe gi `het' vay ban ,minh bâm' khơỉ dông. nut' s t a rt ko nghe la `tai sâ vay ban ? vui long` hco minh` biet' cach' sủ dung bot loto , minh` chỉ can `nghe bot doc loto thoi
VNFox
Avatar
Administrator
Posted on 7/9/2017 12:35:33 PM 132 days ago
Chào bạn,
Nếu mà bạn không nghe tiếng kêu, vì có thể là sài mp3 online, nếu sài mp3 online thì bạn xem lại xem Computer đang chạy bot có kết nối với internet không.
Hiện có: 1723 thành viên
TV mới: vu truong
Dự Án / Projects
VNEnglish (Học Tiếng Anh)
VNKeys (Javascript Input)
VNKeys (Windows)
Thủ Thuật & Tutorials
Video Tutorials
Dịch Vụ / Enterprise
Sửa chữa Computer
Kết Nối Website
Học English Cơ Bản
Hỏi Đáp Computer