Hi Guest, chào đón bạn ghé thăm. | Đăng Nhập hoặc Đăng Ký www.vnfox.com | Việc làm IT
Cài đặt driver màn hình cho Win10?
[Guest]
Avatar
Posted on 4/18/2016 8:43:22 PM 578 days ago
Cài đặt driver màn hình cho Win10 thì có phải gỡ bỏ driver cũ trên máy không?
VNFox
Avatar
Administrator
Posted on 4/18/2016 8:44:02 PM 578 days ago
Không, khi bạn cài đặt driver cho Windows 10 bạn không cần phải gỡ bỏ driver củ.
Hiện có: 1723 thành viên
TV mới: vu truong
Dự Án / Projects
VNEnglish (Học Tiếng Anh)
VNKeys (Javascript Input)
VNKeys (Windows)
Thủ Thuật & Tutorials
Video Tutorials
Dịch Vụ / Enterprise
Sửa chữa Computer
Kết Nối Website
Học English Cơ Bản
Hỏi Đáp Computer