Hi Guest, chào đón bạn ghé thăm. | Đăng Nhập hoặc Đăng Ký www.vnfox.comfb.me/vnfoxcafe
VNKeys JavaScript Input
Hiện nay, đã có khá nhiều chương trình gõ tiếng Việt. Tuy nhiên, nhiều chương trình phụ thuộc vào chương trình duyệt web, hoặc quá phức tạp, do đó có những lỗi hoặc không còn hỗ trợ nữa.

Tôi quyết định phát triển, và giới thiệu với các bạn chương trình VNKeys được viết bằng ngôn ngữ Javascript, ngắn gọn và dể hiểu.

VNKeys

Với VNKeys, bạn có thể gõ tiếng Việt theo Unicode trên nhiều chương trình duyệt web khác nhau (Firefox, Chrome, Microsoft Edge, Opera, ...), theo nhiều kiểu gõ khác nhau (VIQR, VNI, TELEX, hoạc AUTO).

Hiện có: 1728 thành viên
TV mới: chaullalang
Dự Án / Projects
VNEnglish (Học Tiếng Anh)
VNKeys (Javascript Input)
VNKeys (Windows)
Thủ Thuật & Tutorials
Video Tutorials
Dịch Vụ / Enterprise
Sửa chữa Computer
Kết Nối Website
Học English Cơ Bản
Hỏi Đáp Computer